قایقرانی مسابقه بسکتبال بازیکنان پدرام فکوری

قایقرانی: مسابقه بسکتبال بازیکنان پدرام فکوری بازیکن تیم ملی بسکتبال نوجوانان فدراسیون بسکتبال مسابقات نوجوانان غرب آسیا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اخذ ۲۰۰ تومان از مشترکین گاز جهت بیمه مشترکان

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۲۰۰ تومان از هر یکسان گاز جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت م

اخذ ۲۰۰ تومان از مشترکین گاز جهت بیمه مشترکان

اخذ ۲۰۰ تومان از مشترکین گاز جهت بیمه مشترکان

عبارات مهم : قانون

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۲۰۰ تومان از هر یکسان گاز جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری اخذ می شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطابق ماده ۱۲ قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به وزارتخانه نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده شده است است ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ ۲۰۰۰ ریال (۲۰۰ تومان) اخذ و جهت موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. جهت مشترکین روستایی مبلغ فوق معادل ۵۰ درصد خواهد بود.

اخذ ۲۰۰ تومان از مشترکین گاز جهت بیمه مشترکان

بر اساس این گزارش طبق ماده ۱۲ قانون الحاق به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده شده است مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق جهت هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

واژه های کلیدی: قانون | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog